Privacy

Integritetspolicy

Vi uppskattar förtroendet du gett oss och det är anledningen till varför vi behandlar personuppgifterna som du ger till oss med största möjliga försiktighet.

Sunweb.se respekterar din rätt till integritet. Vi använder denna policy för att informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vilka är vi?

Sunweb är handelsnamnet för Sundio Sweden AB, ett privat bolag med begränsat ansvar med registrerad adress på Södra Förstadsgatan 21143, Malmö, Sverige, och registrerat hos bolagsverket med nummer 556944-6866. Sundio Sweden AB. är aktiva i Sverige för Sunweb Group GmbH, med en registrerad adress i Schweiz på Schützengasse 4 CH-8001 i Zürich, Schweiz. Sunweb Group GmbH är även aktiva i Belgien, Frankrike, Tyskland, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och Norge.

Sundio Seden AB äger flera varumärken. Dessa är:

Sunweb, sunweb.se , ski.sunwebresor.se och sunweb.se/solresor
Det innebär att du kanske inte känner till Sundio Sweden AB, men att du känner till våra varumärken och webbplatser. Denna integritetspolicy gäller för all hantering av personuppgifter som vi, Sundio Sweden, som controller, får från eller om dig när eller på något av de sätt vi beskriver nedan via en av våra webbplatser eller via ett av våra varumärken.

Vem är du?

Du är personen som besöker vår webbplats och/eller bokar en resa via vår webbplats, som registrerar sig för ett nyhetsbrev eller personen som har fått ett konto från oss efter en bokning och använder det. Det kan också vara så att du bara ställer en fråga via vårt kontaktformulär, chattar med oss eller ringer oss, eller att du använder någon av våra appar, begär en offert för en gruppresa eller använder någon av våra övriga tjänster.

Vilka personuppgifter hanterar vi för vilka syften?

Personuppgifter är alla uppgifter som säger något om dig eller som vi kan relatera till dig. Vi registrerar personuppgifter inom ramen för våra tjänster, försäljningen av våra produkter eller när du kontaktar Sunweb.se på något annat sätt. Personuppgifter som behövs för våra tjänster såsom ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Sådana uppgifter behövs till exempel för att genomföra en bokning.

Nedan har vi listat flera personuppgifter som vi hanterar, uppdelade på de olika ändamålen för vilka vi samlar in dessa uppgifter:

För att kunna boka, genomföra, fakturera din resa och/eller implementera dina angivna preferenser
Detta gäller kunduppgifter, kontaktuppgifter, bokningsuppgifter, betalningsuppgifter som du uppgett gällande dig själv vid bokning som huvudbokare (*person 1) eller som tillhandahålls av huvudbokaren å medresenärers vägnar (**person 2) inklusive preferenser såsom ja/nej till försäkring, skidlektioner och hyrning av skidor som begärs längre in i bokningsprocessen. Ovan uppgifter används för att boka, reservera, fakturera och bekräfta resan till dig. Vi skickar tillhörande resedokument/reseavtal till dig och användbar information via e-post innan din resa börjar. Vi gör även resedokumenten, fakturan och annan användbar information tillgänglig i Mitt konto-miljön (om tillgänglig). Vi använder bokningsuppgifterna och de preferenser som du angett för att se till att parterna som implementerar din resa och preferenser (t.ex. för din flygresa, transfer och vistelse på destinationen/hotellet) kan tillhandahålla dessa tjänster.

Under bokningen av resan kan du ge oss speciella personuppgifter såsom registreringen av läkemedel som du tar med och kommentarer om din hälsa. Vi hanterar dina speciella personuppgifter enbart för de syften för vilka du tillhandahållit dem till oss, om du uttryckligen samtyckt till denna process eller om du tydligt lämnat ut dessa uppgifter.

Ytterligare information kan komma att begäras specifikt för relevanta situationer såsom vid bokning av hyrcykel och parkering.

Om du följer en länk från vår webbplats till externa leverantörer för bokning av ytterligare tjänster såsom taxi och flygplatsparkering, blir den relevanta leverantören ansvarig för skyddet av dina personuppgifter.

För att kunna underhålla ditt konto som skapades (om sådant finns)
Efter att en resa har bokats använder vi dina bokningsuppgifter för att skapa ett konto åt dig som du sedan kan välja att aktivera eller inte aktivera. Du kan hitta all relevant information om din resa, dina kunduppgifter, dina betalningar och din faktura i detta konto. Vi sparar alla bokningsuppgifter som tillhör ditt konto, så att vi kan visa dig rätt kunduppgifter och bokningshistorik varje gång du loggar in.

Du kan använda dina kontouppgifter i sociala nätverk såsom Facebook för att logga in på vår webbplats, våra appar, speciella online-kampanjer som vi genomför eller andra tjänster som du kan använda. Du har möjligheten att dela personuppgifter om dig själv med oss så att du inte behöver ange dessa igen när du loggar in.

För att kunna nå dig och personen som är kvar hemma i händelse av nödsituationer under resan
Dessvärre inträffar ibland nödfall under resan. På din destination eller hemma. Vi skulle därför gärna vilja hålla dig informerad om händelser som är viktiga för dig. Vi använder kontaktuppgifter såsom ditt telefonnummer och e-postadress eller uppgifterna till den angivna personen som stannar hemma för detta syfte.

För att analysera användningen av vår webbplats
Uppgifter om din användning och ditt beteende samlas in när du använder vår webbplats. Vi använder analytiska cookies för att anpassa vår webbplats i linje med besökarens önskemål och intressen och på så vis kan vi erbjuda en optimal besökarupplevelse. Se vår cookiepolicy för mer information.

Vi sparar även loggfilerna från webbplatsen såsom felrapporter. Om till exempel bokningssystemet inte fungerar under bokningen kommer vi ihåg de uppgifter som fylldes i under bokningsprocessen, så att du inte behöver fylla i allt igen.

Med syfte att hantera klagomål och begäran om information eller för att utnyttja dina rättigheter och för att lära från detta
Vi sparar dina kontaktuppgifter om du kontaktar oss via ett kontaktformulär, under en chatt eller ett telefonsamtal och/eller om du vill påverka hur vi använder dina personuppgifter. Vi gör det delvis för att ge dig ett svar eller för att hjälpa dig, men även för att lära oss av vår hantering av klagomål.

Vid registrering för ett nyhetsbrev
Du blir ombedd att uppge kontaktuppgifter under registreringen för ett nyhetsbrev så att nyhetsbrevet kan skickas till dig via e-post.

Vid förfrågan om erbjudanden för gruppresor
Detta gäller de personuppgifter du tillhandahåller om dig själv som huvudbokare (person 1) och de preferenser som anges i formuläret gällande gruppresan.

För att kunna ladda ner någon av våra appar
Vid användning av någon av våra appar gäller detta inloggningsuppgifter, tillhörande bokning etaljer eller uppgifter som angetts för att komplettera profilen i appen. Vi hanterar dessa uppgifter för att vid fortsatt användning av appen kunna bekräfta att du är samma person som föregående användaren av appen.

Om du gör ett svarsinlägg på bloggen på www.blog.sunweb.com/se
Vi begär personuppgifter när du gör ett svarsinlägg på vår blogg för att förhindra spam.

Kvalitetssäkring
Den fullständiga IP-adressen (Ipv4 och IPv6) används för loggningsändamål och för att hantera problem som du rapporterat. En boknings IP-adress används ibland för att bekräfta en bokning och betalning. Vi sparar IP-adressen i högst sju dagar. Online-betalningar görs endast via en ansluten leverantör.

Telefonsamtal sparas i 4 veckor för utbildningsändamål för att garantera kvaliteten.

För att delta i våra kampanjer med foto- och bildmaterial
Vi lägger upp bild- och ljudmaterial på vår webbplats och i våra broschyrer för att skapa en atmosfärisk känsla för våra framtida gäster.

För att bättre anpassa våra kampanjer till dina preferenser
Du ger oss dina personuppgifter vid olika tillfällen. Vi använder delar av dessa uppgifter, såsom din e-postadress och ditt telefonnummer, för att köpa tjänster från annonsplattformar såsom Facebook om vi fått ditt samtycke att göra det (genom att acceptera cookies).

Du kommer kanske att få personlig kommunikation från oss som ett resultat av olika interaktioner. Dina personuppgifter som vi har ger oss en bild av dina intressen och preferenser. Kombinationen av personuppgifter skapar profiler som gör det möjligt att ge dig som kund bättre service genom att göra vår marknadskommunikation personlig. Inte bara genom att adressera dig vid namn i e-post, men också genom att visa semestrar som vi tror matchar dina intressen.

Du får kommunikation från oss om du bokat en resa hos oss eller om du registrerat dig individuellt för en gruppresa och du invänder inte mot det. Du får denna kommunikation via kanaler som du inte slutat prenumerera på, såsom sociala media, e-post eller post.

Vi skickar nyhetsbrev om du valt att prenumerera på dessa. Du kan sluta prenumerera på våra nyhetsbrev eller annan kommersiell kommunikation när du vill. Du erbjuds denna möjlighet i själva e-postmeddelandet eller du kan sluta prenumerera genom att använda invändningsformuläret.

Du kommer kanske att se våra kommersiella kommunikationer när du besöker andra webbplatser, såsom i annonsrutor som finns på andra webbplatser. Dessa annonsrutor kan vara personanpassade eftersom du accepterat marknadsföringscookies.

Våra andra varumärken: vi förklarade för dig i början av denna integritetspolicy att vi har flera webbplatser och varumärken inom Sunweb.se. Om det är relevant delar vi därför dina personuppgifter, surf- och klickbeteenden med våra andra webbplatsers varumärken så att dessa också kan skicka dig intressanta erbjudanden. Anledningen är att inte varje varumärke har samma erbjudande eller tillhandahåller samma möjligheter. Vi hoppas därför att kunna låta dig utnyttja alla möjligheter som kan vara intressanta för dig.

Vem får dina personuppgifter?

Vi delar dina personuppgifter med tredje parter. Dessa är följande parter:

Anställda på kontoren på se i de relevanta länderna (som nämns i början av denna integritetspolicy), men även lokalt om de kräver uppgifter för genomförande av reseavtal och naturligtvis för att ge dig en optimal semesterupplevelse med en lämplig förberedelse.
Parter som kommer att leverera (delar) av den bokade resan, såsom flygbolag, andra transportföretag, boendeägare, reseledare och andra parter.
Vi överför inte dina personuppgifter till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, såvida detta inte är nödvändigt för att fullfölja reseavtalet (t.ex. flygbolag och boendeägare utanför EES). Vi ser vid alla tillfällen till att lämpliga åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter på ett adekvat sätt. Vi gör det inter alia genom ingående överenskommelser som godkänts av Europeiska kommissionen. Vi garanterar i relevanta fall att personuppgifter enbart hanteras av parter i tredje länder med en lämplig skyddsnivå som fastställts av
Europeiska kommissionen.

Om du reser utomlands kan du behöva (enligt regeringsmyndigheter vid avgång och ankomst) lämna personuppgifter och dessa kan hanteras inom ramen för gränskontroll, immigration, säkerhet, anti-terrorism och andra ändamål som anses vara tillämpliga. Vilka uppgifter som måste hanteras kan skilja sig mellan destinationerna. Exempel på uppgifter som begärs innefattar kunduppgifter, kontaktuppgifter och bokningsdetaljer.
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med annonsnätverk eller möjliggöra för dessa för att samla in personuppgifter gällande dig. De samlar in dessa data eftersom samtycke erhållits gällande användningen av cookies. Vår cookiepolicy och listan med cookies på vår webbplats innefattar namnen på dessa tredje parter samt en referens till policyn som tillämpas för hanteringen av dina uppgifter med dessa tekniker.

En betydande del av de tredje parter med vilka vi delar dina personuppgifter får dessa data utifrån användningen av cookies. Därför hänvisar vi dig till vår cookiepolicy för att se vilka tredjeparter som använder dina cookies samt en referens till policyn som gäller för användningen av dina uppgifter.

På basis av vilka principer hanterar vi dina personuppgifter?

Vi tillämpar flera principer när vi använder dina personuppgifter. Principerna vi tillämpar är:

Hanteringen är nödvändig för genomförandet av ett avtal där du utgör en part. Detta gäller till exempel fullföljandet av avtalet eller reseavtalet med dig;
Hanteringen är nödvändig för att uppfylla en lagstadgad skyldighet som vi har;
Hanteringen är nödvändig för att se till våra legitima intressen. Som resebyrå innefattar våra legitima intressen även till exempel möjligheten att genomföra marknadsföringsaktiviteter;
Vi hanterar endast dina speciella personuppgifter (såsom registrering av läkemedel du tar med på resan och kommentarer om din hälsa) och personuppgifter som inte ryms under ovannämnda principer, såsom prenumeration på nyhetsbrevet och personlig bannerannonsering om du uttryckligen har samtyckt till detta, eller eftersom du tydligt lämnat dessa uppgifter till oss. Du kan när som helst återkalla detta samtycke. Hur och när du kan göra detta beskrivs i denna integritetspolicy under rubriken ”rättigheter”.

Kvarhållandeperiod

Dina personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt för hanteringsändamål och raderas sedan permanent inom villkoren för detta ändamål, med hänsyn till de lagstadgade skyldigheterna. Detta innebär till exempel att dina uppgifter gällande reseavtalet sparas i högst tio år i enlighet med vår kvarhållandeperiod för skatteändamål. I samma ögonblick du lämnar in en invändning mot hanteringen av personuppgifter för kommersiella syften, kommer vi att registrera detta i våra system och inte längre använda dina personuppgifter för det relevanta personanpassade och/eller kommersiella syftet.

Dina integritetsrättigheter

Sunweb.se är transparent och strävar efter att tillhandahålla bra tjänster åt sina kunder, webbplatsbesökare och/eller om du är en användare av någon av våra övriga (online-)tjänster. Vi hanterar personuppgifter såsom beskrivs i denna integritetspolicy för att kunna möjliggöra bra tjänster. Vi hoppas att du ser fördelen och också utnyttjar förmånerna som alla får med personliga preferenser. Om detta inte är erfarenheten du har och om du har en annan åsikt, kan du kontakta oss för att eventuellt förbättra saker.

Du kan utnyttja följande integritetsrättigheter gällande hanteringen av dina personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy:

Du kan invända mot hanteringen av dina personuppgifter.
Om du vill lämna in en invändning gällande hanteringen av dina personuppgifter för kommersiella syften, kan du ändra dina preferenser här.
Du kan ändra dina ditt medgivande genom att ta bort dina cookies. Glöm inte heller att avlägsna alla dina cookies från alla enheter i alla webbläsare du använt för att besöka vår(a) webbplats(er). Läs vår cookiepolicy för hur du kan göra detta för varje webbläsare.
Om du vill invända mot hanteringen av dina personuppgifter som helhet, kontakta då vår kundtjänstavdelning.
Du har rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade eller att komplettera personuppgifter.
I vissa fall har du rätt att få personuppgifterna som vi har borttagna från alla våra system och online-tjänster om detta är möjligt och med hänsyn till de lagstadgade skyldigheterna. För att ta bort alla dina cookies behöver du radera cookies från alla enheter i alla webbläsare du använt för att besöka vår(a) webbplats(er). Läs vår cookiepolicy om hur du gör detta för varje webbläsare.
Du har rätt att begränsa hanteringen av dina personuppgifter om uppgifter är felaktiga, du lämnat in en invändning eller om du påpekar att vi inte har tillstånd att hantera vissa uppgifter, till exempel.
Du har rätt att begära att dina personuppgifter överförs till en annan controller såsom andra parter som erbjuder semesterresor om du önskar det.
Du har rätt till insyn i dina personuppgifter. Du kan till exempel se på Mitt konto (om det finns) vilka personuppgifter vi fått från dig och som vi registrerat i samband med en viss bokning. Här kan du även se andra relevanta uppgifter som tillhör en bokning.
Du har rätt till mänsklig bedömning av automatiserade beslut. Ett beslut kan fattas utifrån uppgifter som hanterats automatiskt (utan mänsklig inblandning), vilket kan ha konsekvenser för dig som kund/konsument. Ett exempel kan vara verifieringen vi genomför av godkännandet av kreditkortsbetalningar för att förhindra bedrägeri och för att skydda din integritet.

Om du har frågor om ovanstående rättigheter eller om du vill utnyttja dessa rättigheter, kontakta då vår kundserviceavdelning. Vår kundserviceavdelning kan du nå på telefon via nummer 040-668 80 88.

Om du vill utnyttja dina rättigheter ska du bifoga en kopia av ditt pass och ett foto samt personnummer till din begäran.

Om du inte är nöjd med det sättet vi hanterar dina personuppgifter på, kan du skicka in ett klagomål till oss via kundtjänstavdelningen. eller till Sunweb Groups dataskyddsansvarige dpo@sunwebgroup.com.

Om vi inte lyckas nå en överenskommelse efter konsultationen, kan du kontakta Datainspektionen som kan nås via telefonnummer 046 8 657 6100.

Ändringar

Vi har rätt att justera denna integritetspolicy och rekommenderar att du besöker den här sidan med jämna mellanrum för att hålla dig informerad om hur vi hanterar dina personuppgifter. Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 18 maj 2018.

Säkerhet

Vi implementerar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra dina personuppgifter. Detta innebär bland mycket annat att vi sluter avtal med tjänsteleverantörer som hanterar personuppgifter på våra vägnar där avtalen gör dem skyldiga att implementera dessa åtgärder. Detta innebär också att om du bokar en semester via Sunwebs webbplats eller om du använder My Sunweb, kommer dina uppgifter att överföras via en säker (SSL) anslutning.

Kungörelse om dataläckor

En dataläcka finns om personuppgifter som tillhör våra kunder, affärsrelationer eller anställda har utsatts för förlust eller olaglig hantering.

Detta kan till exempel vara fallet om personuppgifter hamnar i händerna på tredje parter som inte bör ha åtkomst till dessa uppgifter.

Har du upptäckt en (möjlig) dataläcka? Informera oss om detta så snabbt som möjligt via e-post på databreachnotification@sunwebgroup.com.

Kontakt

Vi tar gärna emot frågor och kommentarer gällande denna integritetspolicy och de kan skickas in till vår kundservice .

Om du har en annan fråga och du skulle vilja kontakta vår kundtjänstavdelning direkt via telefon 040-668 80 88 och/eller via e-post, besök då kundservicesidan där du kan hitta våra kontaktuppgifter.

 

*Person 1; huvudbokaren, personen som bokar resan och/eller personen som personligen registrerar sig som medresenär
**Person 2; Medresenärerna som inte registrerar sig individuellt, men som anges av huvudbokaren som sällskap på resan.